zdrowie

Nie każdy z nas posiada komfort ubezpieczenia na życie zawartego w ramach świadczeń spełnianych przez zakład pracy. Dlaczego pracując w małym przedsiębiorstwie czy też prowadząc własną firmę mamy rezygnować z tak ważnego ubezpieczenia, zapewniającego zabezpieczenie nie tylko dla nas samych, a przede wszystkim naszych najbliższych. W naszym biurze świadczymy pośrednictwo również z zakresu ubezpieczeń na życie. Z każdym klientem indywidualnie ustalamy zakres ubezpieczenia, a także dostosowujemy wysokość miesięcznej składki do możliwości jego domowego budżetu.

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego polisą, ubezpieczyciel wypłaci osobie uprawnionej świadczenia przysługujące z jego tytułu. I tak do zdarzeń takich należą m. in.: śmierć ubezpieczonego, trwały uszczerbek na zdrowiu, pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, narodziny dziecka, zgon małżonka/konkubenta, zgon rodziców/ teściów Ubezpieczonego.

Dodatkowo każde takie ubezpieczenie rozszerzyć można o tzw. PAKIET MEDYCZNY czy ASS MEDYCZNY. Taka usługa gwarantuje nam dodatkowo dostarczenie do miejsca pobytu leków, pokrycie kosztów takich lekarstw, transport medyczny z miejsca zamieszkania do placówki medycznej oraz transport między placówkami, pomoc domową po hospitalizacji oraz wizyty pielęgniarki, a nawet organizację wypożyczenia lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc psychologa i wiele innych świadczeń.