mieszkanie2

Właściwe zabezpieczenie domów i mieszkań, które stanowią niewątpliwie najważniejszą i największą cześć naszego majątku jest bardzo istotne.

Zakres ubezpieczenia obejmować może szkody powstałe w murach budynku, dachu, jego stałych elementach oraz wyposażeniu – ruchomościach domowych wskutek zdarzeń losowych między innymi: powódź, pożar, huragan, upadek drzew , przepięcia i wiele innych. Te zdarzenia należą do tak zwanych ryzyk podstawowych, które muszą pojawić się na polisie by móc wykupić ryzyka dodatkowe, które swoim zakresem obejmują kradzież z włamaniem, wandalizm, dewastację.

Ponad to każdą polisę mieszkaniową dla potrzeb klienta rozszerzyć można o:

  • OC w życiu prywatnym, obejmujące szkody wyrządzone nieumyślnie osobom trzecim gdy np. zalejemy sąsiada, odszkodowanie zostanie wypłacone niezależnie od tego czy ponosimy za dane zdarzenie odpowiedzialność my czy członkowie naszej rodziny.
  • Assistance, w postaci pomocy w trudnych sytuacjach poprzez skorzystanie z pomocy fachowców takich jak: hydraulik, ślusarz, szklarz czy specjalista AGD/RTV.
  • Ubezpieczenie domków letniskowych, jako dodatkowe ubezpieczenie przy ubezpieczeniu naszego domu czy mieszkania, bądź samodzielna polisa obejmująca ochroną jedynie naszą posiadłość rekreacyjną.
  • Ubezpieczenia nagrobków, gdzie ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe wskutek zdarzeń określonych w umowie ubezpieczenia m. in.: dewastacja, grad, huragan, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek obiektów, wandalizm.
  • Ubezpieczenie ruchomości domowych poza miejscem zamieszkania, a więc wtedy, kiedy mamy je przy sobie. Ochroną objęte są nasze telefony, tablety, smart fony i inne urządzenia znajdujące się w naszych torebkach, plecakach i teczkach. Zakres tego rodzaju ochrony to rabunek.